Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจการสภา
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
กฎระเบียบกระทรวง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจการสภา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 พ.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
26 เม.ย. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
25 เม.ย. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
22 เม.ย. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
12 ก.พ. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2567 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2568
09 ก.พ. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
05 ก.พ. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
02 ก.พ. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
26 ม.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
13 ธ.ค. 2566 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : kongkoi@hotmail.co.th
www.kongkoy.go.th