Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
กฎระเบียบกระทรวง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพัธ์ การขับขี่ปลอดภัย "ฝนตกหนัก เปิดไฟฉุกเฉิน อันตรายต่อเพื่อนร่วมทาง"ฝนตกหนัก เปิดไฟฉุกเฉิน อันตรายต่อเพื่อนร่วมทาง

1. ทำให้ผู้ขับขี่รถคันหลังดวงตาพร่ามัว หากต้องเจอแสงสว่างจากไฟฉุกเฉินเป็นเวลานานๆ
2. กะระยะได้ยาก ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง หากมีรถหลายคันเปิดไฟฉุกเฉินพร้อมกัน
3. สร้างความสับสน ให้เพื่อนร่วมทาง เพราะไม่รู้ว่าเราต้องการเลี้ยว เปลี่ยนเลน หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน รถเสีย
ไฟฉุกเฉิน ใช้เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน จำเป็นต้องจอดรถ
• รถจอดเสียที่จอดอยู่กับที่ ต้องจอดรถในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจร และต้องเปิดไฟฉุกเฉิน (*พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 56)
• รถที่ต้องจอดกะทันหัน เพราะเจอสิ่งกีดขวาง เจออุบัติเหตุข้างหน้า สามารถเปิดไฟฉุกเฉินเตือนรถคันหลังได้
ฝนตกงดเปิดไฟฉุกเฉิน !!
• ทัศนวิสัยไม่ดี ลดความเร็ว เปิดไฟหน้ารถพร้อมไฟตัดหมอก
• ทัศนวิสัยแย่ จนมองไม่เห็นทางควรจอดหลบอย่างปลอดภัยและเปิดไฟฉุกเฉินไว้ด้วย
การใช้ไฟฉุกเฉินต้องเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อตนเองและเพื่อนร่วมทาง

ที่มา
https://safedrivedlt.com/%e0%b8%9d%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%89%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%ad/
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2566