Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
กฎระเบียบกระทรวง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พ.ศ. 2566
Responsive image
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย โดย นายศุภณัชรัญญ์ พงสินวุฒิบุญญาภา (แก้วลังกา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรภาคี สถานีตำรวจภูธร สถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลกองก๋อย และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ณกรณ์ ศรีกันทา สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรกองก๋อย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้านและตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยมีกิจกรรม
- การเดินขบวนรณรงค์ขบวนแฟนซีต่อต้านยาเสพติด
- การแสดง To Be Number One ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดพื้นที่ตำบลกองก๋อย
- การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด จาก สภ.กองก๋อย
- การประกวดทักษะทางวิชาการ
- การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
- การประกวดดนตรีโฟล์คซอง ระดับชั้นมัธยมศึกษา
         
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2566